Wybierz sposób rejestracji
Dane rejestracyjne
Zaznacz bloki tematyczne, które Cię interesują
Zgody i oświadczenia Zaznacz wszystkie zgody

Chcemy w zgodzie z prawem zarejestrować Cię jako uczestnika szkolenia, seminarium, konferencji, spotkania branżowego. Prosimy o zgodę. (Zgoda obowiązkowa)

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu organizacji przez Stowarzyszenie szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań branżowych.

Chcemy w zgodzie z prawem przechowywać Twoje dane osobowe, które podajesz, zakładając indywidualne konto użytkownika. Prosimy o zgodę. (Zgoda obowiązkowa)

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu założenia i administrowania indywidualnym kontem użytkownika systemu rejestracji.

Chcemy informować Cię o targach, szkoleniach, seminariach, konferencjach za pomocą korespondencji tradycyjnej i elektronicznej. Prosimy o zgodę.

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu otrzymywania przeze mnie od Stowarzyszenia informacji i materiałów handlowych o wydarzeniach marketingowych organizowanych przez Stowarzyszenie (wystawy, konferencje, seminaria, szkolenia). Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że tak przesyłane informacje stanowić mogą informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, obejmującą w szczególności promocję towarów i usług oferowanych przez Stowarzyszenie.

Chcemy informować Cię o targach, szkoleniach, seminariach, konferencjach telefonicznie. Prosimy o zgodę.

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu otrzymywania przeze mnie informacji o wydarzeniach marketingowych organizowanych przez Stowarzyszenie (wystawy, konferencje, seminaria, szkolenia), przekazywanych za pośrednictwem przekazu telekomunikacyjnego (połączenie głosowe) z wykorzystaniem dostępnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Chcemy przesyłać Ci na adres e-mail bezpłatny magazyn CYRKULACJE – czasopismo branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Prosimy o zgodę.

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu otrzymywania przeze mnie od Stowarzyszenia oferty sprzedaży lub prenumeraty wydawnictwa branżowego pt. Cyrkulacje, którego wydawcą jest Stowarzyszenie. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że tak przesyłane oferty stanowić mogą informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, obejmującą w szczególności promocję usług oferowanych przez Stowarzyszenie.

Chcemy przesyłać Ci bezpłatny magazyn CYRKULACJE i kontaktować się w związku z tym telefonicznie. Prosimy o zgodę.

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu otrzymywania przeze mnie informacji od Stowarzyszenia oferty sprzedaży i prenumeraty wydawnictwa branżowego pt. Cyrkulacje, którego wydawcą jest Stowarzyszenie, przekazywanej za pośrednictwem przekazu telekomunikacyjnego (połączenie głosowe) z wykorzystaniem dostępnych urządzeń telekomunikacyjnych.


Formuła zgody na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polska Wentylacja z siedzibą w Warszawie (03-908) ul. Berezyńska 26 lok. 5. Stowarzyszenie wpisane jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 90161, NIP 5252235892 (dalej: Stowarzyszenie). Dane kontaktowe administratora i przedstawiciela: spw@wentylacja.org.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie dla celów marketingowych oraz reklamy i promocji działalności Stowarzyszenia, w tym:

  • w celu organizacji wystaw, konferencji, seminariów i szkoleń, odbywających się w ramach cyklicznych (corocznych) imprez pod nazwą "Forum Wentylacja" oraz "Salon Klimatyzacja", których organizatorem jest Stowarzyszenie;
  • w celu sprzedaży i prenumeraty wydawnictwa branżowego pt. "Cyrkulacje", którego wydawcą jest Stowarzyszenie.

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Każda osoba ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych lub ich przenoszenia, a także poprawiania. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym wypadku w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli osobie, której dane osobowe są przetwarzane, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem takiej osoby dotyczącym dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych lub ich przenoszenia. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres czasu organizowania przez Stowarzyszenie cyklicznych (corocznych) imprez pod nazwą "Forum Wentylacja" i "Salon Klimatyzacja" oraz przez okres wydawania przez Stowarzyszenie wydawnictwa branżowego pt. "Cyrkulacje". Udzielone zgody mogą być odwołane w każdym czasie.