PANEL KLIENTA Kontakt Regulamin www.forumwentylacja.pl

Podczas rejestracji utworzymy dla Ciebie indywidualne konto klienta.

Konto jest powiązane z adresem e-mail, umożliwia samodzielną edycję danych wprowadzonych podczas rejestracji.

Rejestruję się

Bilet kupię
na targach


30,- zł

Płatność w punkcie rejestracji na targach.
Bilety normalne i ulgowe.

Rejestruję się
kupuję bilet online

20,- zł

Otrzymasz imienny identyfikator, na targach
przechodzisz od razu przez bramki.
Wyłącznie bilety normalne.

Rejestruję się

Mam bezpłatne zaproszenie

Posiadam kod bezpłatnego zaproszenia

ZAWÓD

SPECJALIZACJA

IMIĘ

NAZWISKO

FIRMA (nazwa skrócona)

STANOWISKO

ULICA

NR

KOD POCZTOWY

MIASTO

WOJEWÓDZTWO

TELEFON


EMAIL (Podaj email, który będzie służył do logowania)

POWTÓRZ EMAIL

HASŁO (Utwórz hasło do logownaia)

POWTÓRZ HASŁO

Po zakończeniu rejestracji i utworzeniu konta użytkownika, będziesz mógł zalogować sie do panelu i edytować swoje dane oraz wyrażone zgody.

W związku z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (RODO) prosimy Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych, w związku z rejestracją na nasze wydarzenia.
Przestrzegamy prawa i jesteśmy zobligowani do wprowadzenia takiej procedury.
Twoje dane będziemy chronić, nie przekażemy ich innym podmiotom, na Twoje żądanie będziemy je aktualizować lub usuwać.
Zakładając konto użytkownika będziesz mógł samodzielnie modyfikować swoje dane i udzielone zgody.

Zaznacz wszystkie zgody
Odaznacz wszystkie zgody

Chcemy w zgodzie z prawem przechowywać Twoje dane osobowe, które podajesz, zakładając indywidualne konto użytkownika. (zgoda obowiązkowa)


Prosimy o zgodę.

TAK
NIE

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu założenia i administrowania indywidualnym kontem użytkownika systemu rejestracji.

Chcemy w zgodzie z prawem zarejestrować Cię jako uczestnika targów. (zgoda obowiązkowa)


Prosimy o zgodę.

TAK
NIE

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu organizacji przez Stowarzyszenie cyklicznych (corocznych) imprez pod nazwą „Forum Wentylacja” oraz „Salon Klimatyzacja” i mojego uczestnictwa w ww. imprezach.

Chcemy w zgodzie z prawem zarejestrować Cię jako uczestnika szkolenia, seminarium, konferencji, spotkania branżowego.

Prosimy o zgodę.

TAK
NIE

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu organizacji przez Stowarzyszenie szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań branżowych.

Chcemy informować Cię o targach, szkoleniach, seminariach, konferencjach za pomocą korespondencji tradycyjnej i elektronicznej.

Prosimy o zgodę.

TAK
NIE

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu otrzymywania przeze mnie od Stowarzyszenia informacji i materiałów handlowych o wydarzeniach marketingowych organizowanych przez Stowarzyszenie (wystawy, konferencje, seminaria, szkolenia). Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że tak przesyłane informacje stanowić mogą informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, obejmującą w szczególności promocję towarów i usług oferowanych przez Stowarzyszenie.

Chcemy informować Cię o targach, szkoleniach, seminariach, konferencjach telefonicznie.

Prosimy o zgodę.

TAK
NIE

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu otrzymywania przeze mnie informacji o wydarzeniach marketingowych organizowanych przez Stowarzyszenie (wystawy, konferencje, seminaria, szkolenia), przekazywanych za pośrednictwem przekazu telekomunikacyjnego (połączenie głosowe) z wykorzystaniem dostępnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Chcemy przesyłać Ci bezpłatny magazyn CYRKULACJE – czasopismo branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej.

Prosimy o zgodę.

TAK
NIE

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu otrzymywania przeze mnie od Stowarzyszenia oferty sprzedaży lub prenumeraty wydawnictwa branżowego pt. „Cyrkulacje”, którego wydawcą jest Stowarzyszenie. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że tak przesyłane oferty stanowić mogą informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, obejmującą w szczególności promocję usług oferowanych przez Stowarzyszenie.

Chcemy przesyłać Ci bezpłatny magazyn CYRKULACJE i kontaktować się w związku z tym telefonicznie.

Prosimy o zgodę.

TAK
NIE

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu otrzymywania przeze mnie informacji od Stowarzyszenia oferty sprzedaży i prenumeraty wydawnictwa branżowego pt. „Cyrkulacje”, którego wydawcą jest Stowarzyszenie, przekazywanej za pośrednictwem przekazu telekomunikacyjnego (połączenie głosowe) z wykorzystaniem dostępnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Zaznacz wszystkie zgody
Odaznacz wszystkie zgody
Formuła zgody na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polska Wentylacja z siedzibą w Warszawie (02-520) ul. Wiśniowa 40B lok. 6. Stowarzyszenie wpisane jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 90161, NIP 5252235892 (dalej: Stowarzyszenie). Dane kontaktowe administratora i przedstawiciela: tel. 22 5424314, spw@wentylacja.org.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie dla celów marketingowych oraz reklamy i promocji działalności Stowarzyszenia, w tym:
  • w celu organizacji wystaw, konferencji, seminariów i szkoleń, odbywających się w ramach cyklicznych (corocznych) imprez pod nazwą „Forum Wentylacja” oraz „Salon Klimatyzacja”, których organizatorem jest Stowarzyszenie;
  • w celu sprzedaży i prenumeraty wydawnictwa branżowego pt. „Cyrkulacje”, którego wydawcą jest Stowarzyszenie.
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Każda osoba ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych lub ich przenoszenia, a także poprawiania. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym wypadku w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli osobie, której dane osobowe są przetwarzane, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem takiej osoby dotyczącym dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych lub ich przenoszenia. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres czasu organizowania przez Stowarzyszenie cyklicznych (corocznych) imprez pod nazwą „Forum Wentylacja” i „Salon Klimatyzacja” oraz przez okres wydawania przez Stowarzyszenie wydawnictwa branżowego pt. „Cyrkulacje”. Udzielone zgody mogą być odwołane w każdym czasie.

PROSZĘ WYBRAĆ RODZAJ BILETU

WYBRAŁEŚ BILET

WYBRAŁEŚ BILET

Bilet wstępu cena 20 zł
Bilet wstępu normalny cena 30 zł
Bilet wstępu ulgowy cena 10 zł*
* Ulgowy bilet przysługuje studentom po okazaniu legitymacji studenckiej. Legitymację należy okazać w stanowisku rejestracyjnym

Posiadam kod rabatowy dotyczy kodów zniżkowych

Proszę wpisać kod rabatowy
i zatwierdzić kod przyciskiem
Do zapłaty 30,00 zł
Do zapłaty 20,00 zł

proszę uzupełnić dane do faktury

Musisz wybrać osobowość prawną.

  • Jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej i nie potrzebujesz faktury na firmę, za zakup biletu otrzymasz fakturę imienną zawierającą poniższe dane.
  • Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i/lub chciałbyś otrzymać fakturę na firmę, sprawdź dane do fakturowania i podaj numer NIP.

Faktury zostaną wysłane automatycznie na adres e-mail podany podczas rejestracji.

OSOBOWOŚĆ PRAWNA

NIP

PEŁNA NAZWA FIRMY

ULICA

NR

KOD POCZTOWY

MIASTO

E-MAIL

TELEFON

Faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem systemu rejestracji Forum.

Wyrazam zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną

Wybrałeś formę płatności przy kasie

Wybierz formę płatności

Dziękujemy za rejestrację


Wysyłanie formularza

W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych, podczas rejestracji poprosimy Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych.
Przestrzegamy prawa i jesteśmy zobligowani do wprowadzenia takiej procedury.
Przepraszamy za utrudnienia.

Chcemy w zgodzie z prawem przechowywać Twoje dane osobowe, które podajesz, zakładając indywidualne konto użytkownika. (zgoda obowiązkowa)


Prosimy o zgodę.

TAK
NIE

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu założenia i administrowania indywidualnym kontem użytkownika systemu rejestracji.

Chcemy w zgodzie z prawem zarejestrować Cię jako uczestnika targów. (zgoda obowiązkowa)

Prosimy o zgodę.

TAK
NIE

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu organizacji przez Stowarzyszenie cyklicznych (corocznych) imprez pod nazwą „Forum Wentylacja” oraz „Salon Klimatyzacja” i mojego uczestnictwa w ww. imprezach.

Chcemy informować Cię o targach, szkoleniach, seminariach, konferencjach za pomocą korespondencji tradycyjnej i elektronicznej.

Prosimy o zgodę.

TAK
NIE

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu otrzymywania przeze mnie od Stowarzyszenia informacji i materiałów handlowych o wydarzeniach marketingowych organizowanych przez Stowarzyszenie (wystawy, konferencje, seminaria, szkolenia). Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że tak przesyłane informacje stanowić mogą informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, obejmującą w szczególności promocję towarów i usług oferowanych przez Stowarzyszenie.

Chcemy informować Cię o targach, szkoleniach, seminariach, konferencjach telefonicznie.

Prosimy o zgodę.

TAK
NIE

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu otrzymywania przeze mnie informacji o wydarzeniach marketingowych organizowanych przez Stowarzyszenie (wystawy, konferencje, seminaria, szkolenia), przekazywanych za pośrednictwem przekazu telekomunikacyjnego (połączenie głosowe) z wykorzystaniem dostępnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Chcemy przesyłać Ci bezpłatny magazyn CYRKULACJE – czasopismo branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej.

Prosimy o zgodę.

TAK
NIE

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu otrzymywania przeze mnie od Stowarzyszenia oferty sprzedaży lub prenumeraty wydawnictwa branżowego pt. „Cyrkulacje”, którego wydawcą jest Stowarzyszenie. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że tak przesyłane oferty stanowić mogą informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, obejmującą w szczególności promocję usług oferowanych przez Stowarzyszenie.

Chcemy przesyłać Ci bezpłatny magazyn CYRKULACJE i kontaktować się w związ-ku z tym telefonicznie.

Prosimy o zgodę.

TAK
NIE

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu otrzymywania przeze mnie informacji od Stowarzyszenia oferty sprzedaży i prenumeraty wydawnictwa branżowego pt. „Cyrkulacje”, którego wydawcą jest Stowarzyszenie, przekazywanej za pośrednictwem przekazu telekomunikacyjnego (połączenie głosowe) z wykorzystaniem dostępnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Formuła zgody na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polska Wentylacja z siedzibą w Warszawie (02-520) ul. Wiśniowa 40B lok. 6. Stowarzyszenie wpisane jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 90161, NIP 5252235892 (dalej: Stowarzyszenie). Dane kontaktowe administratora i przedstawiciela: tel. 22 5424314, spw@wentylacja.org.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie dla celów marketingowych oraz reklamy i promocji działalności Stowarzyszenia, w tym:
  • w celu organizacji wystaw, konferencji, seminariów i szkoleń, odbywających się w ramach cyklicznych (corocznych) imprez pod nazwą „Forum Wentylacja” oraz „Salon Klimatyzacja”, których organizatorem jest Stowarzyszenie;
  • w celu sprzedaży i prenumeraty wydawnictwa branżowego pt. „Cyrkulacje”, którego wydawcą jest Stowarzyszenie.
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Każda osoba ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych lub ich przenoszenia, a także poprawiania. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym wypadku w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli osobie, której dane osobowe są przetwarzane, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem takiej osoby dotyczącym dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych lub ich przenoszenia. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres czasu organizowania przez Stowarzyszenie cyklicznych (corocznych) imprez pod nazwą „Forum Wentylacja” i „Salon Klimatyzacja” oraz przez okres wydawania przez Stowarzyszenie wydawnictwa branżowego pt. „Cyrkulacje”. Udzielone zgody mogą być odwołane w każdym czasie.

W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych, podczas rejestracji poprosimy Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych.
Przestrzegamy prawa i jesteśmy zobligowani do wprowadzenia takiej procedury.
Przepraszamy za utrudnienia.

Zaznacz wszystko

Chcemy w zgodzie z prawem zarejestrować Cię jako uczestnika szkolenia, seminarium, konferencji, spotkania branżowego.

Prosimy o zgodę.

TAK
NIE

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu organizacji przez Stowarzyszenie szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań branżowych.

Chcemy informować Cię o targach, szkoleniach, seminariach, konferencjach za pomocą korespondencji tradycyjnej i elektronicznej.

Prosimy o zgodę.

TAK
NIE

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu otrzymywania przeze mnie od Stowarzyszenia informacji i materiałów handlowych o wydarzeniach marketingowych organizowanych przez Stowarzyszenie (wystawy, konferencje, seminaria, szkolenia). Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że tak przesyłane informacje stanowić mogą informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, obejmującą w szczególności promocję towarów i usług oferowanych przez Stowarzyszenie.

Chcemy informować Cię o targach, szkoleniach, seminariach, konferencjach telefonicznie.

Prosimy o zgodę.

TAK
NIE

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu otrzymywania przeze mnie informacji o wydarzeniach marketingowych organizowanych przez Stowarzyszenie (wystawy, konferencje, seminaria, szkolenia), przekazywanych za pośrednictwem przekazu telekomunikacyjnego (połączenie głosowe) z wykorzystaniem dostępnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Chcemy przesyłać Ci bezpłatny magazyn CYRKULACJE – czasopismo branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej.

Prosimy o zgodę.

TAK
NIE

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu otrzymywania przeze mnie od Stowarzyszenia oferty sprzedaży lub prenumeraty wydawnictwa branżowego pt. „Cyrkulacje”, którego wydawcą jest Stowarzyszenie. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że tak przesyłane oferty stanowić mogą informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, obejmującą w szczególności promocję usług oferowanych przez Stowarzyszenie.

Chcemy przesyłać Ci bezpłatny magazyn CYRKULACJE i kontaktować się w związku z tym telefonicznie.

Prosimy o zgodę.

TAK
NIE

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu otrzymywania przeze mnie informacji od Stowarzyszenia oferty sprzedaży i prenumeraty wydawnictwa branżowego pt. „Cyrkulacje”, którego wydawcą jest Stowarzyszenie, przekazywanej za pośrednictwem przekazu telekomunikacyjnego (połączenie głosowe) z wykorzystaniem dostępnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Zaznacz wszystko
Formuła zgody na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polska Wentylacja z siedzibą w Warszawie (02-520) ul. Wiśniowa 40B lok. 6. Stowarzyszenie wpisane jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 90161, NIP 5252235892 (dalej: Stowarzyszenie). Dane kontaktowe administratora i przedstawiciela: tel. 22 5424314, spw@wentylacja.org.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie dla celów marketingowych oraz reklamy i promocji działalności Stowarzyszenia, w tym:
  • w celu organizacji wystaw, konferencji, seminariów i szkoleń, odbywających się w ramach cyklicznych (corocznych) imprez pod nazwą „Forum Wentylacja” oraz „Salon Klimatyzacja”, których organizatorem jest Stowarzyszenie;
  • w celu sprzedaży i prenumeraty wydawnictwa branżowego pt. „Cyrkulacje”, którego wydawcą jest Stowarzyszenie.
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Każda osoba ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych lub ich przenoszenia, a także poprawiania. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym wypadku w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli osobie, której dane osobowe są przetwarzane, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem takiej osoby dotyczącym dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych lub ich przenoszenia. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres czasu organizowania przez Stowarzyszenie cyklicznych (corocznych) imprez pod nazwą „Forum Wentylacja” i „Salon Klimatyzacja” oraz przez okres wydawania przez Stowarzyszenie wydawnictwa branżowego pt. „Cyrkulacje”. Udzielone zgody mogą być odwołane w każdym czasie.

Nie wyraziłeś zgody na przetwarzanie Twoich danych niezbędnych do dokonania rejestracji.
Wymogi prawa nie pozwalają nam Cię zarejestrować.